دوره آداب معاشرت ویژه کارکنان بخش خدمات برگزار شد

دوره آداب معاشرت ویژه کارکنان بخش خدمات ایران مال
دوره آداب معاشرت ویژه کارکنان بخش خدمات ایران مال

دوره تخصصی آداب معاشرت و اخلاق حرفه ای کارکنان واحدهای خدمات و نظافت با حضور دانش پذیران واحدهای خدمات بازار بزرگ ایران در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت 98 برگزار شد.

این دوره که به صورت آموزش در محل و با تاکید بر اصول حرفه ای معاشرت و آداب اجتماعی متناسب با شرح شغل و شرح وظایف کارمندان این حوزه طراحی و و توسط اساتید مجرب و نام آشنای حوزه آموزش تشریفات ارائه گردید. در دوره مذکور به مطالبی نظیر نحوه ایستادن در مقابل میهمان، طرز بیان و ادای کلمات، طریقه پذیرایی و جهت گذاشتن چای و مواردی از این دست پرداخته شد.

به منظور افزایش بازدهی آموزشی و جلوگیری از اتلاف وقت دانش پذیران و و کاهش زمان جابجایی جهت دریافت آموزش، دوره فشرده آداب معاشرت کارکنان خدمات، توسط موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین، در محل کارگاه های آموزشی، واقع در بازار بزرگ ایران مال برگزار و در پایان دوره تمامی دانش پذیران توسط استاد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

دوره آداب معاشرت ویژه کارکنان بخش خدمات ایران مال
دوره آداب معاشرت ویژه کارکنان بخش خدمات ایران مال