پایان ترم جنرال دوره های مهارت محور موسسه انديشه معين

ترم اول دوره های مدیریت کسب و کار به پایان رسید

دوره های مدیریت کسب و کار, دوره های مهارت محور,انديشه معين,موسسه انديشه

روز سه شنبه مورخ 07/03/98 امتحان پایان ترم عمومی (جنرال) دوره های مهارت محور MBA,DBA و POST DBA برگزار شد.

در این دوره که شامل 4 ترم متوالی است پس از گذراندن بخش عمومی، دانش پذیران در ترم های آینده وارد بخش آموزش گرایش های تخصصی مهارت محور خواهند شد.

در پایان هر فصل، دانش پذیران موظف به شرکت در آزمون پایانی و کسب نمره قبولی برای ورود به مرحله بعدی هستند.

آزمون پایان دوره جنرال دوره های مهارت محور با حضور بیش از صد دانش پذیر در هر سه مقطع برگزار شد و ترم آینده از ابتدای تیر ماه 98 آغاز خواهد شد.