برگزاری سری دوره های آموزش کارکنان حراست در سال 98

برگزاری سری دوره های آموزش کارکنان حراست در سال 98
برگزاری سری دوره های آموزش کارکنان حراست در سال 98

اولین سری دوره آموزش تخصصی نیروهای حراست و حفاظت فیزیکی مجموعه ایران مال در سال 98 از امروز، شنبه مورخ 98/04/01 آغاز شد.

این دوره که به صورت هفتگی و شامل 44 ساعت آموزش مباحث مورد نیاز برای کارکنان حوزه حراست مال است برای گروه های 30 نفره برنامه ریزی شده و طی سه ماه تابستان هر هفته 30 نفر از کارکنان حوزه مذکور برای گذراندن دوره آموزشی حراست و حفاظت فیزیکی به محل دانشگاه اندیشه معین اعزام می گردند.

برگزاری سری دوره های آموزش کارکنان حراست در سال 98
برگزاری سری دوره های آموزش کارکنان حراست در سال 98

لازم به ذکر است این دوره ها برای کارکنان در حین ورود به شغل و نیز مشغول به کار تعیین گردیده است.

از جمله سرفصل های این دوره 44 ساعته شامل: ایران مال شناسی،آشنایی با اقوام و ملل، آشنایی با انواع مخدر، شناخت انواع جرم در مال و فضاهای عمومی، اصول کمک های اولیه و … می باشد.