سمینارها

همایش موفقیت در آزمون های بین المللی زبان انگلیسی

بسیاری از افراد با هدف موفقیت و دریافت نمره بالا در آزمون های بین المللی زبان انگلیسی شرکت میکنند ، اما بیشتراوقات این دوستان با وجود دانش کافی و لازم در این حوزه همچنان نمره…

همایش فرصت های تحصیلی و شغلی در خارج از کشور

برای بسیاری از افراد تا کنون موقعیت های تحصیلی و شغلی بسیاری در خارج از کشور پیش آمده است ، اما با توجه به نبود دانش کافی و لازم در این حوزه اقدام به انتخاب…

همایش تخصصی یادگیری Business English به صورت خودآموز

ما در قرن بیست و یکم در یک جامعه جهانی زندگی می کنیم. جامعه ایی که بیش از پیش زبان انگلیسی را به عنوان زبان تجارت به رسمیت شناخته است .امروزه تسلط به زبان انگلیسی…