برگزاری دوره آموزشی اصول تشریفات ویژه کارکنان تشریفات ایران مال

دوره آموزشی اصول تشریفات و پذیرایی ویژه کارکنان رستوران و کافه‌دارها طی هفته جاری در بازار بزرگ ایران برگزار شد.

این‌دوره 3 روزه با حضور اولین گروه دانش‌پذیران از واحدهای تشریفات،آشپزخانه‌و‌رستوران‌های‌بازاربزرگ ایران‌توسط موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین برگزار شد.

سرفصل‌های این دوره به صورت تئوری و‌عملی شامل موضوعاتی همچون نحوه چیدن میز غذاخوری، چیدمان مراسم تشریفاتی، نحوه پذیرایی از میهمان عادی و ویژه، روش استقبال‌و‌برخورد با میهمانان ویژه و عادی و سایر موارد و اصول حوزه تشر‌یفات پذیرائی بود.

دوره‌آموزشی‌تشریفات‌برای‌اولین گروه از تاریخ 28اردیبهشت ماه سال 98 لغایت سی‌ام اردیبهشت اجراوگروههای بعدی‌طی‌هفته‌های آتی در محل بازار‌بزرگ‌ایران آموزش خواهند دید .

دوره آموزشی اصول تشریفات ویژه کارکنان ایران مال,دوره آموزشی اصول تشریفات
دوره آموزشی اصول تشریفات ویژه کارکنان ایران مال