معرفی درس بازاریابی خدمات بانکی

درس بازاریابی خدمات بانکی یکی از دروس مهم در دوره MBA گرایش بانکداری است. این درس به دانشجویان کمک می کند تا با اصول و مفاهیم بازاریابی در حوزه بانکداری آشنا شوند و بتوانند استراتژی های بازاریابی موثری برای بانک ها و موسسات مالی طراحی کنند.

در این درس، دانشجویان با مباحث زیر آشنا می شوند:

 1. مفاهیم و اصول بازاریابی
 2. انواع بازاریابی
 3. بازاریابی خدمات بانکی
 4. برنامه ریزی بازاریابی بانکی
 5. اجرای برنامه بازاریابی بانکی
 6. اندازه گیری و ارزیابی اثربخشی بازاریابی بانکی

برخی از موضوعات تخصصی که در درس بازاریابی بانکی مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از:

 • بازاریابی خدمات
 • بازاریابی محصولات مالی
 • بازاریابی خرده فروشی
 • بازاریابی دیجیتال
 • بازاریابی اجتماعی

دانشجویان با یادگیری این مفاهیم و موضوعات، می توانند در زمینه های زیر مهارت کسب کنند:

 • تجزیه و تحلیل بازار بانکی
 • شناسایی فرصت های بازاریابی
 • طراحی و اجرای برنامه های بازاریابی موثر
 • اندازه گیری و ارزیابی اثربخشی بازاریابی

این مهارت ها برای دانشجویانی که قصد دارند در زمینه بانکداری و امور مالی فعالیت کنند، ضروری است.

در پایان درس، دانشجویان باید بتوانند:

 1. مفاهیم و اصول بازاریابی را در حوزه بانکداری به کار گیرند
 2. برنامه های بازاریابی موثری برای بانک ها و موسسات مالی طراحی کنند
 3. اثربخشی برنامه های بازاریابی بانکی را اندازه گیری و ارزیابی کنند

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد درس بازاریابی خدمات بانکی، می توانید به سرفصل های درسی دوره MBA گرایش بانکداری مراجعه کنید.

در صورت تمایل موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین با مجوز رسمی از وزارت علوم امکان برگزاری درس بازاریابی خدمات بانکی به صورت تک دوره خصوصی برای سازمان ها و ارگان ها به صورت آنلاین و حضوری با استفاده از تیمی حرفه ای و اساتید به نام دارا می باشد.