سبد خرید 0
کارگاه صدور ضمانت نامه

کارگاه صدور ضمانت نامه

کارگاه آموزشی خلاقیت و حل مسئله

کارگاه آموزشی خلاقیت و حل مسئله

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

کارگاه آموزشی مدیریت زمان

کارگاه آموزشی مدیریت زمان

کارگاه آموزشی تیم و تیم سازی

کارگاه آموزشی تیم و تیم سازی

کارگاه آموزشی تربیت مدرس در اندیشه معین

کارگاه آموزشی تربیت مدرس

دوره آموزشی رفتار سازمانی در موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین

دوره آموزشی رفتار سازمانی

آیین نگارش و مکاتبات اداری و اصول گزارش نویسی

دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری و اصول گزارش نویسی

دوره آموزشی اصول و مبانی بانک داری

دوره آموزشی اصول و مبانی بانک داری

کارگاه آموزشی یک‌روزه اصول، فنون و مهارت‌های مذاکره

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره

دوره آموزشی مدیریت استرس

دوره آموزشی مدیریت استرس

آموزش کارکنان حراست,دوره های آموزش کارکنان,دوره های آموزش کارکنان حراست,ایران مال,موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین,اندیشه معین

برگزاری سری دوره های آموزش کارکنان حراست در سال 98

دوره آشپزی ملل,نخستین دوره آشپزی ملل,ایران مال,بازار بزرگ ایران,اندیشه معین

برگزاری نخستین دوره آشپزی ملل

دوره های مهارت محور,موسسه انديشه معين,DBA,MBA,POST DBA

پایان ترم جنرال دوره های مهارت محور موسسه انديشه معين

دوره آموزشی اصول تشریفات,کارکنان تشریفات ایران مال,تشریفات ایران مال,ایران مال,موسسه اندیشه معین,اندیشه معین

برگزاری دوره آموزشی اصول تشریفات ویژه کارکنان تشریفات ایران مال

آداب معاشرت,دوره آداب معاشرت,اندیشه معین,موسسه اندیشه معین,دوره آداب معاشرت ویژه کارکنان,ایران مال

دوره آداب معاشرت ویژه کارکنان بخش خدمات برگزار شد

دوره تخصصی پارکبانان,پارکبانان,ایران مال,بازار بزرگ ایران,اندیشه معین,مال شناسی

نخستين دوره تخصصی پارکبانان

آموزشی تخصصی رانندگان,دوره آموزشی تخصصی رانندگان,ایران مال,اندیشه معین,ایرانمال,بازار بزرگ ایران

نخستین دوره آموزشی تخصصی رانندگان

آموزش پارکبانان,دوره تخصصی آموزش پارکبانان,ایران مال,ایرانمال,اندیشه معین,پارکبانان

پایان دومین دوره تخصصی آموزش پارکبانان