در اینجا مراحل خرید ووچر تافل آورده شده است:

1. به وب‌سایت مرکز برگزار کننده آزمون تافل مراجعه کنید.
2. روی گزینه “خرید ووچر تافل” کلیک کنید.
3. اطلاعات مورد نیاز مانند نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.
4. کد ووچر را دریافت کنید.
5. کد ووچر را در هنگام ثبت نام آزمون تافل وارد کنید.

در اینجا مراحل خرید ووچر GRE آورده شده است:

1. به وب‌سایت مرکز برگزار کننده آزمون GRE مراجعه کنید.
2. روی گزینه “خرید ووچر GRE” کلیک کنید.
3. اطلاعات مورد نیاز مانند نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید.
4. کد ووچر را دریافت کنید.
5. کد ووچر را در هنگام ثبت نام آزمون GRE وارد کنید.