دوره های آموزشی آکادمی مدیریت منابع انسانی و استخدام

دوره های آموزشی مدیریت منابع انسانی و استخدام ، دوره های آموزشی کاربردی است که به صورت عملی و تئوری به مباحث مرتبط با مدیریت منابع انسانی، استخدام، حقوق و دستمزد، مزایا و مزایای غیرنقدی، ارزیابی عملکرد، توسعه حرفه‌ای و مهارت‌های ارتباطی پرداخته می‌شود.

این دوره های آموزشی برای افرادی که در حوزه منابع انسانی فعالیت می‌کنند، از جمله مدیران، کارشناسان  و افرادی که در بخش‌های مرتبط با استخدام و پرسنل فعالیت می‌کنند، بسیار مناسب است. همچنین، دانشجویان رشته‌های مرتبط با مدیریت، بازرگانی و حقوق نیز می‌توانند از این دوره آموزشی بهره‌مند شوند.

برخی از مباحثی که در دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی و استخدام مورد بررسی قرار می‌گیرند، شامل مدیریت استخدام، توسعه و ارتقاء کارکنان، ارزیابی عملکرد، طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی، پرداخت حقوق و دستمزد، مزایا و مزایای غیرنقدی، مدیریت ارتباط با کارکنان و مدیریت تغییرات سازمانی می‌باشد.

در کل، دوره های آموزشی مدیریت منابع انسانی و استخدام به شرکت کنندگان کمک می‌کند که مهارت‌های لازم برای مدیریت منابع انسانی را به دست آورده و برای بهبود عملکرد و رشد سازمان خود، از روش‌های مدیریت منابع انسانی بهتر و کارآمدتری استفاده کنند.

شهریه دوره (ریال)

20.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

24 ساعت

نام دوره

برندینگ شخصی

نام دوره

برندینگ شخصی

شهریه دوره (ریال)

20.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

24 ساعت

شهریه دوره (ریال)

5.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

نام دوره

حقوق و دستمزد و نحوه طراحی قرارداد کار

نام دوره

حقوق و دستمزد و نحوه طراحی قرارداد کار

شهریه دوره (ریال)

5.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

شهریه دوره (ریال)

8.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

نام دوره

مدیریت عملکرد کارکنان براساس مدل TTM

نام دوره

مدیریت عملکرد کارکنان براساس مدل TTM

شهریه دوره (ریال)

8.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

شهریه دوره (ریال)

5.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

نام دوره

نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت براساس مدل TTM

نام دوره

نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت براساس مدل TTM

شهریه دوره (ریال)

5.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

شهریه دوره (ریال)

5.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

نام دوره

اصول کاربردی قانون کار

نام دوره

اصول کاربردی قانون کار

شهریه دوره (ریال)

5.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

شهریه دوره (ریال)

35.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

40 ساعت

نام دوره

مدیریت منابع انسانی

نام دوره

مدیریت منابع انسانی

شهریه دوره (ریال)

35.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

40 ساعت

شهریه دوره (ریال)

5.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

نام دوره

مدیریت منابع انسانی (ارزشیابی، طبقه بندی و طراحی مشاغل) براساس مدل TTM

نام دوره

مدیریت منابع انسانی (ارزشیابی، طبقه بندی و طراحی مشاغل) براساس مدل TTM

شهریه دوره (ریال)

5.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

4 ساعت

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

20 ساعت

نام دوره

کوچینگ حرفه ای

نام دوره

کوچینگ حرفه ای

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

20 ساعت

شهریه دوره (ریال)

8.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

8 ساعت

نام دوره

رزومه نویسی و آمادگی برای مصاحبه های شغلی

نام دوره

رزومه نویسی و آمادگی برای مصاحبه های شغلی

شهریه دوره (ریال)

8.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

8 ساعت

شهریه دوره (ریال)

5.800.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

2 ساعت

نام دوره

دلبستگی و تعلق خاطر کارکنان

(چیستی ، چرایی ، چگونگی)

نام دوره

دلبستگی و تعلق خاطر کارکنان

(چیستی ، چرایی ، چگونگی)

شهریه دوره (ریال)

5.800.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

2 ساعت

شهریه دوره (ریال)

5.800.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

2 ساعت

نام دوره

هدف گذاری و مدیریت اهداف

نام دوره

هدف گذاری و مدیریت اهداف

شهریه دوره (ریال)

5.800.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

2 ساعت

شهریه دوره (ریال)

5.800.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

2 ساعت

نام دوره

مدیریت مبتنی بر شایستگی

(چیستی ، چرایی ، چگونگی)

نام دوره

مدیریت مبتنی بر شایستگی

(چیستی ، چرایی ، چگونگی)

شهریه دوره (ریال)

5.800.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

2 ساعت

شهریه دوره (ریال)

5.800.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

2 ساعت

نام دوره

مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر QKR

نام دوره

مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر QKR

شهریه دوره (ریال)

5.800.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

2 ساعت

دوره های آموزشی آکادمی MJT

دوره آموزشی سرمایه گذاری یک دوره آموزشی کاربردی است که به شرکت کنندگان کمک می‌کند که مفاهیم و اصول پایه سرمایه گذاری را فرا بگیرند و راه‌های موفقیت آمیز در بازار سرمایه را بیاموزند. این دوره آموزشی به صورت عملی و تئوری به مباحث مرتبط با برنامه‌ریزی سرمایه گذاری، پرتفوی مالی، ارزیابی ریسک، مدیریت پورتفوی، تحلیل بنیادی و تکنیکال، و تحلیل صنعت و شرکت پرداخته می‌شود.

این دوره آموزشی برای افرادی که در صنعت مالی و سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند، از جمله کارشناسان سرمایه گذاری، مدیران سرمایه گذاری، مشاوران مالی، و برنامه‌ریزان پورتفوی، بسیار مناسب است. همچنین، دانشجویان رشته‌های مرتبط با مالی و سرمایه گذاری نیز می‌توانند از این دوره آموزشی بهره‌مند شوند.

برخی از مباحثی که در دوره آموزشی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرند، شامل مفاهیم پایه سرمایه گذاری، انواع سرمایه گذاری، تحلیل بنیادی و تکنیکال، ارزیابی ریسک، پرتفوی مالی، مدیریت پورتفوی، تحلیل صنعت و شرکت، و استراتژی‌های سرمایه گذاری می‌باشد.

در کل، دوره آموزشی سرمایه گذاری به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم برای کسب درآمد از سرمایه گذاری را به دست آورده و برای بهبود عملکرد در بازار سرمایه، از روش‌های موفقیت آمیز و کارآمدتری در سرمایه گذاری استفاده کنند.

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

32 ساعت

نام دوره

دوره ویژه سرمایه گذاری اندیشه معین

نام دوره

دوره ویژه سرمایه گذاری اندیشه معین

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

32 ساعت

آکادمی مدیریت مالی

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی یک دوره آموزشی کاربردی است که به شما کمک می کند تا بتوانید صورت های مالی شرکت ها را تحلیل کنید و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری های استراتژیک و مدیریتی دریافت کنید.این دوره شامل مفاهیم پایه تجزیه و تحلیل صورت های مالی، نحوه تفسیر اصطلاحات حسابداری مختلف، محاسبه نسبت های مالی، تفسیر داده های صورت های مالی و تعیین نقاط قوت و ضعف شرکت ها می باشد.هدف اصلی این دوره، آموزش روش های تجزیه و تحلیل مالی برای افرادی است که قصد دارند در حوزه مالی و حسابداری فعالیت کنند، از جمله مدیران مالی، کارشناسان مالی، حسابرسان و سرمایه گذاران.در پایان دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود تا صورت های مالی شرکت ها را به صورت کامل تجزیه و تحلیل کنند، نقاط قوت و ضعف شرکت ها را شناسایی کنند و توانایی ارایه پیشنهادات برای بهبود عملکرد شرکت ها را داشته باشند.

شهریه دوره (ریال)

10.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

24 ساعت

نام دوره

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

نام دوره

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

شهریه دوره (ریال)

10.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

24 ساعت

آکادمی بازاریابی و فروش حرفه ای

بازاریابی و فروش حرفه‌ای دو عامل مهم در موفقیت هر کسب و کاری هستند. بازاریابی و فروش حرفه‌ای، به معنای ارائه محصولات و خدمات به مشتریان در یک روش حرفه‌ای و کارآمد است که از تحقیقات بازار و تبلیغات هدفمند برای جذب مشتریان و افزایش فروش استفاده می‌کند.بازاریابی حرفه‌ای شامل تحلیل بازار، تحلیل رقبا، تحلیل مشتریان و برندسازی است. در این روش، با استفاده از تحقیقات بازار، تحلیل رقبا و تحلیل مشتریان، بازاریابان تلاش می‌کنند تا بهترین راهکارهای بازاریابی را برای جذب مشتریان و افزایش فروش پیدا کنند. همچنین، برندسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازاریابی، به روشی برای ساختن یک شناخت برای برند به دلیل ارزش‌های برند، مزایای آن و تمایز آن از رقبا است.فروش حرفه‌ای شامل یک روش سودآور برای فروش محصولات یا خدمات به مشتریان است. در این روش، فروشندگان با استفاده از تکنیک‌های فروش حرفه‌ای، شناخت و نیازهای مشتریان را بررسی می‌کنند و سپس با استفاده از مهارت‌های فروش و مذاکره، تلاش می‌کنند تا محصولات و خدمات را به مشتریان بفروشند.

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

32 ساعت

نام دوره

بازاریابی بازگشتی

نام دوره

بازاریابی بازگشتی

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

32 ساعت

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

24 ساعت

نام دوره

فروش حرفه ای

نام دوره

فروش حرفه ای

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

24 ساعت

آکادمی پرورش و توسعه مهارت‎های استخدام

پرورش و مهارت های استخدام دو موضوع مهم در مدیریت منابع انسانی هستند. پرورش، به معنای توسعه مهارت‌های کارکنان، بهبود عملکرد آنها و تقویت قدرت اطلاعاتی و تخصصی آنها است. در حالی که مهارت های استخدام، شامل مهارت های مورد نیاز برای انتخاب، ارزیابی و استخدام کارمندان است.در کل، پرورش و مهارت های استخدام دو عامل مهم در ایجاد و توسعه منابع انسانی هستند و برای موفقیت در کسب و کار، لازم است تا از روش‌های مناسب در این زمینه استفاده شود.

نام دوره

برنامه نویسی پایتون مقدماتی

شهریه دوره (ریال)

35.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

40 ساعت

شهریه دوره (ریال)

35.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

40 ساعت

نام دوره

برنامه نویسی پایتون مقدماتی

نام دوره

دوره Power BI

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

30 ساعت

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

30 ساعت

نام دوره

دوره Power BI

نام دوره

Big data

شهریه دوره (ریال)

35.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

40 ساعت

شهریه دوره (ریال)

35.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

40 ساعت

نام دوره

Big data

نام دوره

دیجیتال مارکتیینگ، سئو و تولید محتوا

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

40 ساعت

شهریه دوره (ریال)

30.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

40 ساعت

نام دوره

دیجیتال مارکتیینگ، سئو و تولید محتوا

آکادمی ارز دیجیتال

ارز دیجیتال یا ارزهای رمزنگاری شده، ارزشی دیجیتال هستند که با استفاده از فناوری بلاکچین و رمزنگاری، ایمنی و حفاظت از امنیت آن‌ها تضمین می‌شود. این ارزها شامل بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هستند.دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال، به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا با ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین آشنا شوند. دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال، برای افرادی که می‌خواهند با این تکنولوژی و ارزهای دیجیتال آشنا شوند، بسیار مفید هستند. با گذراندن این دوره‌ها، شرکت‌ها و فردان می‌توانند به کسب و کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین علاقه‌مند شوند و در این صنعت موفق عمل کنند.

نام دوره

کاربردهای بلاک‌چین و رمزارزها در تجارت مقدماتی

شهریه دوره (ریال)

15.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

8 ساعت

شهریه دوره (ریال)

15.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

8 ساعت

نام دوره

کاربردهای بلاک‌چین و رمزارزها در تجارت مقدماتی

نام دوره

معاملات هوشمند ارزهای دیجیتال

شهریه دوره (ریال)

25.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

16 ساعت

شهریه دوره (ریال)

25.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

16 ساعت

نام دوره

معاملات هوشمند ارزهای دیجیتال

نام دوره

کاربردهای بلاک‌چین و رمزارزها در تجارت پیشرفته

شهریه دوره (ریال)

18.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

8 ساعت

شهریه دوره (ریال)

18.000.000

تاریخ شروع دوره

تکمیل ظرفیت

طول دوره

8 ساعت

نام دوره

کاربردهای بلاک‌چین و رمزارزها در تجارت پیشرفته