دوره‌های آموزشی آنلاین مؤسسه اندیشه معین

 

با عنایت به شیوع بیماری کرونا، تشکیل کار گروه ویژه کنترل بیماری تحت‌نظر وزارت بهداشت در بدنه دولت و دستور‌‌این کارگروه به تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی از اسفند ماه 98 و ادامه‌‌این روند و لزوم رعایت فاصله اجتماعی، مؤسسه اندیشه معین، دوره‌های ذیل را تا اطلاع ثانوی به صورت آنلاین برگزار می‌کند. در صورت دستور بازگشایی مؤسسات آموزشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت نیاز و درخواست دانش‌پذیران، ادامه دوره‌ها به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

تقویم آموزشی برگزاری دوره‌ها متعاقباً اعلام می‌گردد.

برای کلیه دوره‌ها، گواهینامه‌ معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می‌شود.

لینک ثبت نام

شهریه دوره (تومان)

650.000

تاریخ شروع دوره

نیمه اول خردادماه

طول دوره

24 ساعت

نام دوره

کوچینگ حرفه‌‌ای

(سرفصل دوره)

700.000

نیمه اول خردادماه

24 ساعت

‌‌کسب‌و‌کارهای ‌‌اینترنتی

(سرفصل دوره)

850.000

نیمه اول خردادماه

32 ساعت

استراتژی‌های فروش و بازاریابی در سال 99

(سرفصل دوره)

800.000

نیمه اول خردادماه

24 ساعت

مدیریت کسب‌وکارها در دوران پساکرونا

(سرفصل دوره)

650.000

نیمه دوم اردیبهشت‌ ماه

24 ساعت

دیجیتال مارکتینگ

(سرفصل دوره)

2.300.000

نیمه دوم اردیبهشت‌ ماه

80 ساعت

رهبری حرفه‌ای در سازمان‌های کوچک و بزرگ

(سرفصل دوره)

850.000

نیمه اول خردادماه

32 ساعت

اصول و فنون مذاکره حرفه‌ای

(سرفصل دوره)

1.200.000

نیمه اول خردادماه

48 ساعت

مدیریت فروش حرفه‌ای

(سرفصل دوره)

750.000

نیمه اول خردادماه

24 ساعت

مدیریت برند، برندسازی و برندینگ شخصی

(سرفصل دوره)

950.000

نیمه دوم اردیبهشت‌ماه

32 ساعت

مدیریت بورس و سرمایه‌گذاری در سال 1399

(سرفصل دوره)

650.000

نیمه دوم اردیبهشت‌ماه

24 ساعت

کارآفرینی در منزل

(سرفصل دوره)

650.000

نیمه دوم اردیبهشت‌ماه

24 ساعت

توسعه فردی حرفه‌ای

(سرفصل دوره)

وبینارهای آموزشی

250.000

نیمه اول خرداد ماه

8 ساعت

کاربرد تفکر استراتژیک در مدیریت ‌‌کسب‌و‌کارها

(سرفصل دوره)

250.000

نیمه اول خرداد ماه

8 ساعت

آینده‌پژوهی حرفه‌‌ای در ‌‌کسب‌و‌کارها

(سرفصل دوره)

250.000

نیمه اول خرداد ماه

8 ساعت

چالش‌های منابع انسانی در عصر حاضر و در شرایط بحران

(سرفصل دوره)

250.000

نیمه دوم اردیبهشت ماه

8 ساعت

تحلیل وضعیت اقتصادی ‌‌ایران در سال 99

(سرفصل دوره)

کوچینگ حرفه‌‌ای

(سرفصل دوره)

24 ساعت

نیمه اول خردادماه

 650.000 تومان

‌‌کسب‌و‌کارهای ‌‌اینترنتی

(سرفصل دوره)

24 ساعت

نیمه اول خردادماه

 700.000 تومان

استراتژی‌های فروش و بازاریابی در سال 99

(سرفصل دوره)

32 ساعت

نیمه اول خردادماه

 850.000 تومان

مدیریت کسب‌وکارها در دوران پساکرونا

(سرفصل دوره)

24ساعت

نیمه اول خردادماه

 800.000 تومان

دیجیتال مارکتینگ

(سرفصل دوره)

24ساعت

نیمه دوم اردیبهشت‌ماه

 650.000 تومان

رهبری حرفه‌ای در سازمان‌های کوچک و بزرگ

(سرفصل دوره)

80 ساعت

نیمه اول خردادماه

2.300.000 تومان

اصول و فنون مذاکره حرفه‌ای

(سرفصل دوره)

32 ساعت

نیمه اول خردادماه

850.000 تومان

مدیریت فروش حرفه‌ای

(سرفصل دوره)

48 ساعت

نیمه اول خردادماه

1.200.000 تومان

مدیریت برند، برندسازی و برندینگ شخصی

(سرفصل دوره)

24 ساعت

نیمه اول خردادماه

750.000 تومان

مدیریت بورس و سرمایه‌گذاری در سال 1399

(سرفصل دوره)

32 ساعت

نیمه دوم اردیبهشت‌ماه

950.000 تومان

کارآفرینی در منزل

(سرفصل دوره)

24 ساعت

نیمه دوم اردیبهشت‌ماه

650.000 تومان

توسعه فردی حرفه‌ای

(سرفصل دوره)

24 ساعت

نیمه اول خردادماه

650.000 تومان

وبینار آموزشی

کاربرد تفکر استراتژیک در مدیریت ‌‌کسب‌و‌کارها

(سرفصل دوره)

8 ساعت

نیمه اول خردادماه

250.000 تومان

آینده‌پژوهی حرفه‌‌ای در ‌‌کسب‌و‌کارها

(سرفصل دوره)

8 ساعت

نیمه اول خردادماه

250.000 تومان

چالش‌های منابع انسانی در عصر حاضر و در شرایط بحران

(سرفصل دوره)

8 ساعت

نیمه اول خردادماه

250.000 تومان

تحلیل وضعیت اقتصادی ‌‌ایران در سال 99

(سرفصل دوره)

8 ساعت

نیمه دوم اردیبهشت‌ماه

250.000 تومان