شروع دوره : 29 دی 1401

دوره مدیریت کسب و کار,مدیریت کسب و کار,MBA,اندیشه معین
50%

شنبه الی چهارشنبه (روزهای کاری)

(ساعت 16:00 الی 16:30)

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین,ایران مال,دوره مدیریت پیشرفته کسب و کار,DBA,دوره DBA
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین,ایران مال,دوره مدیریت عالی کسب و کار,PostDBA,دوره PostDBA