دوره مدیریت کسب و کار,مدیریت کسب و کار,MBA,اندیشه معین
50%

شنبه الی چهارشنبه (روزهای کاری)

(ساعت 09:00 الی 14:30)

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.