موسسه آموزشی عالی اندیشه معین به عنوان مرجع آموزشی بانک آینده و بازار بزرگ ایران (بزرگترین بازار سرپوشیده کشور)  عهده دار آموزش کارکنان این مراکز بوده و در این راستا با احصاء نیازهای آموزشی تا کنون بیش از 62000 نفر ساعت آموزشی در حوزه های مختلف طراحی و برگزار نموده است.

مؤسسات و مراکز معتبر بسیاری نیز در زمره مخاطبان این مرکز آموزشی قرار می گیرند که از مهمترین آنها می‌توان به بیمه رازی، سازمان گمرک کل کشور، بانک شهر، شهرداری تهران و … اشاره نمود.