کتاب راهنمای عملی نگارش طرح کسب و کار,موسسه اندیشه معین

نویسنده: کولین بارو، پاول بارو
مترجمین: علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، اعضای هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی

نقش و اهمیت کسب‌وکار در اقتصاد هر کشور بر همگان آشکار است و شکست آن به اقتصاد آسیب می‌رساند. یکی از دلایل مهم این شکست‌ها نبود طرح و برنامه مناسب برای شروع و ادامه آن دانسته‌اند. طرح کسب‌وکار، نقشه راه و برنامه عملیاتی برای یک واحد تجاری است که آن را به سوی موفقیت رهنمون می‌سازد.
کتاب حاضر، ترجمه اثری است که در دانشگاه گراندفیلد انگلستان تدوین شده است. مترجمان، پس از مطالعه بیش از ده کتاب از مجموعه آثار مرتبط با این حوزه، این اثر را انتخاب کردند که بی‌تردید یکی از بهترین‌هاست. بنابراین، می‌تواند منبع رجوع بسیاری از علاقمندان این عرصه قرار گیرد و ماخذ ارزشمندی برای دانشجویان، استادان، مؤسسات کاریابی، مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای، بانک‌ها و سایر نهادها باشد.