مفهوم برند

برند احساس و ادراکی است درباره یک محصول، یک ایده، یک فرد یا کسب‌وکار که در ذهن کاربران و مصرف کنندگان شکل می‌گیرد.
برند در حقیقت یک مفهوم انتزاعی است که در ذهن کاربران و مشتریان شما ایجاد شده است و وجود خارجی ندارد!
برند یک شرکت می‌تواند تبدیل به دارایی ناملموس برای کسب‌وکار بشود که ارزشش می‌تواند، بیشتر از مجموع ارزش تمامی دارایی‌های فیزیکی کسب‌وکار باشد.

برندینگ (Branding) چیست؟

برندینگ به معنای مجموعه اقدامات و عملیاتی است، که یک کسب‌وکار در تعامل با مشتریان انجام می‌دهد تا برندی خلق بشود. برای مثال شما صاحب یک کسب‌وکار هستید و محصولات و خدماتی را از طریق و بسایت خود به مشتریان عرضه می‌کنید. مشتریان شما به هنگام خرید از وبسایت شما، با شما در تعامل هستند تا در نهایت از وبسایت شما خرید کنند. بعد از خرید، در ذهن مشتری، از کسب‌وکار شما و نحوه تعامل و خرید از وبسایت شما، تصویری ایجاد می‌شود و با این تصویر شما را می‌شناسند. به تصویری که در ذهن مشتری ایجاد شده است برند می¬گوییم. این تصویر ذهنی که مشتری از کسب‌وکار شما دارد، در خریدهای بعدی یا زمانی که مشتری بخواهد درباره شما با شخص دیگری صحبت کند، تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت. تک تک تعامل‌هایی که مشتری با بخش‌های مختلف کسب‌وکار شما دارد، منجر به ایجاد یک تصویر در ذهن مشتری می¬شود. اگر مشتری احساس کند که محصولات یا خدمات شما جدید و نوآورانه هستند، این ویژگی‌ها در ذهن کاربر، بخشی از برند شما خواهد شد. اگر محصولات شما را با یک بسته بندی زیبا به مشتریان عرضه کنید، تصویری که از برند شما در ذهن کاربر به وجود خواهد آمد، تصویری زیبا خواهد بود. از طرف دیگر اگر محصولات یا خدمات شما ضعیف باشند، دقیقا یک تصویر ناخوشایند از برند شما در ذهن کاربر ایجاد خواهد شد.