سرفصل دروس

• بیان مفهوم ‌‌آینده‌پژوهی (Futurism) و تفاوت آن با پیش‌بینی
• ویژگی‌های سازمان‌های آینده پژوه
• مراحل و فرآیند‌‌اینده پژوهی
• آینده پژوهی در ‌‌کسب‌و‌کارها
• ویژگی‌های سازمان‌های‌‌اینده
• موضوعات آینده پژوهی
• مفروضات كليدي‌ آينده پژوهان
• رویکردهای آینده‌پژوهی
• فعالیت‌های‌‌اینده پژوهی در سازمان‌های FRO
• آینده‌پژوهی در سازمان‌های جهان تراز (WSO)
• نقش R&O و کمیته راهبری آینده در‌‌ آینده‌پژوهی
• آینده‌پژوهی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)
• چند نمونه از چشم‌اندازهای مخاطره‌آمیز در دنیا
• ضرورت توجه به علم ‌‌آینده‌پژوهی

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.