دوره استراتژی‌های فروش و بازاریابی در سال 99

سرفصل دروس :

• بررسی رفتار مصرف‌کننده
• تغییر در استراتژی‌های کلی بازاریابی (محصول، قیمت، محل توزیع و فعالیت‌های تشویقی فروش)
• ورود به بازارهای جدید و خارجی
• انتخاب شبکه توزیع
• اتخاذ سیاست‌های خروج محصولات ضعیف
• استراتژی قیمت‌گذاری
• ارتقای کیفیت
• استراتژی‌های تشویقی فروش و تبلیغات
• افزایش نیروهای فروش و هزینه‌های بازاریابی
• بهبود روابط اولیه
• توسعه روابط موجود
• حفظ و نگهداری مشتریان فعلی

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.