انتشارات

پیشگفتار اولین مجلسه موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین

امروزه بهبود محیط کسب‌و‌کار یکی از مهم‎ترین و اصلی‎ترین راهبردها در توسعه همه‎جانبه اقتصادی محسوب می‎شود. این مهم از طریق فراهم‎‎نمودن شرایط رقابت‎پذیری و …

ویژه نامه (١) اقتصاد ومدیریت شهری

این ویژه‌نامه با نام اقتصاد و مدیریت شهری مشتمل بر هشت مقاله در خصوص روش‌های پایدار تأمین مالی پروژه‌های شهری، اشتغال و بیکاری، مناسب‌سازى فضاهاى شهرى …

کتاب گفتمان سرمایه ایرانی

این کتاب با توجه به منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال تدوین شده است. این اثر با همکاری امور پژوهش و برنامه‌ریزی مؤسسه و انجمن علمی تدوین شده است.

انتشار نشریه داخلی - تخصصی کسب و کار اندیشه نوین

انتشار شماره اول نشریه داخلی – تخصصی کسب و کار اندیشه نوین (علمی- مروری) با همکاری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران