مدیریت استرس

مقدمه

“استرس” يک واقعيت انکارناپذير در زندگي كنوني است و گريز از آن امکان‌پذیر نيست. ضرورتي ندارد كه استرس به تمامي از زندگي حذف شود. بدون استرس، زندگي چنان ساكن و راكد خواهد شد كه جز به تنبلي و كودني ذهني نمي‌انجامد اما از سوي ديگر، افزايش استرس نيز نظام و سيستم تعادل بدن را به‌هم مي‌ريزد و كارايي مطلوب را دچار اختلال مي‌سازد و تنها راه مقابله با استرس «مديريت استرس» است.

از اين رو به‌شدت مورد توجه صاحب‌نظران بوده و كنفرانس‌ها و سمينارهاي متعددی را در جهان به خود اختصاص داده است.

حجم عظيمي از مقالات در حوزه مديريت در اين ارتباط به رشته تحرير درآمده است. استرس مي‌تواند بازتاب روانی و جسمي داشته باشد. از جمله جنبه‌های روانی مي‌توان به بي‌ ميلي به معاشرت، كم‌اشتهايی، بي ‌ميلی به زندگی و ارتباطات، افسردگی و از جمله عوامل جسمی می‌توان به ميگرن، فشار خون بالا، بيماری ‌های قلبی و عروقی، بي‌خوابی، كمردرد مزمن و زخم معده اشاره كرد.