سوالات درس زبان تخصصی سرکار خانم حدادیان

  • در خصوص Decision-Making Models توضیحات لازم را به زبان انگلیسی شرح دهید.