دوره مدیریت کسب و کار,دوره MBA

هدف دوره مدیریت کسب‌وکار با گرایش بانکداری

دوره آموزشی مدیریت کسب‌وکار MBA گرایش بانکداری با هدف پرورش مدیران موفق و حرفه‌ای در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری طراحی شده است که از نتایج آن می‌توان به آشنایی مدیران با سازوکار بازارهای مالی اشاره کرد. این دوره برای افرادی ارائه می‌شود که قصد دارند در دوره‌های مربوط به حرفه حسابداری، بانکداری و امور مالی شرکت کنند. به طور کلی MBA بانکداری، بر حوزه‌های امور مالی مربوط به مدیریت و کسب‌وکار متمرکز است. هدف این برنامه کمک به افراد در توسعه و پیشرفت شغلی آنها است.

دروس اختصاصی MBA گرایش بانکداری