سرفصل دوره کوچینگ حرفه ای

سرفصل درس :

 • چیستی، چرایی، چگونگی کوچینگ
 • تفاوت کوچینگ (Coaching) و منتورینگ (Mentoring)
 • انواع کوچینگ سازمان‌‌ایده‌آل
 • سازمان و کوچینگ
 • رابطه کوچینگ و مدیریت
 • بررسی تأثیر دلبستگی کارکنان در درآمد سازمان
 • بررسی تجربه شرکت‌های موفق
 • کوچینگ – منتورینگ – یادگیری – تغییر
 • انواع کوچینگ در سازمان‌ها
 • مزیت‌های کوچینگ
 • مدل‌های کوچینگ
 • مدیر به عنوان کوچ
 • اصول کوچینگ
 • مهارت‌های پایه کوچینگ
 • کوچینگ در سازمان
 • چارچوب کلی یک برنامه مربیگری
 • مکالمات مربیگری و مربیگری حرفه‌‌ای
 • مزایای مربیگری
 • زمینه مربیگری شخصی و حرفه‌‌ای
برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.