دوره توسعه فردی حرفه‌ای

سرفصل دروس :

• مهارت‌های فردی
• توسعه فردی (IDP) چیست؟
• جنبه‌های توسعه فردی
• برنامه توسعه فردی (PDP)
• راهکارهای اجرای برنامه توسعه فردی
• تأثیر PDP بر فرد
• تأثیر PDP بر توسعه سازمانی
• عوامل بهبود و توسعه فردی
• اهداف رشد و توسعه فردی که باعث موفقیت می‌شوند
• راه‌های بهبود و توسعه فردی

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.