دوره دیجیتال مارکتینگ

سرفصل دروس:

• بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
• تفکر استراتژی، برنامه‌ریزی و مدل ‌‌کسب‌و‌کارها در دیجیتال مارکتینگ
• بازاریابی محتوایی
• مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی دیجیتال
• برنامه‌ریزی رسانه‌های دیجیتال
• برندسازی دیجیتال
• وب و سئو
• مباحث نوین