دوره رهبری حرفه‌ای در سازمان‌های کوچک و بزرگ

سرفصل دروس:

• سبک‌های رهبری
• شخصیت‌شناسی و رهبری
• تیم‌سازی و مدیریت
• انگیزش
• مدیریت تعارض
• ارتباطات کلامی و غیرکلامی
• اصول و فنون مذاکرات تجاری
• ساختار سازمانی
• مدیریت تکنولوژی و نوآوری
• مدیریت استراتژیک
• رهبری سرمایه‌های انسانی
• مدیریت استراتژیک منابع انسانی

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.