دوره مدیریت برند، برندسازی و برندینگ شخصی

سرفصل دروس :

• تدوین استراتژی برند شخصی
• اقدامات اصلی برای ساخت توسعه و بهبود برند
• ایجاد تصویر ظاهری مطلوب و موثر
• فراگیری تکنیک‌های توسعه ارتباطات
• مدیریت شهرت در فضای مجازی
• کشف ویژگی‌های منحصر بفرد خود
• آینده پژوهی در گسترش نام برند
• چیستی، چرایی و چگونگی برند و برندینگ
• چهار پایه برندینگ ( Pre-Branding )
برندینگ 1 ( آفرینش برند)
برندینگ 2 ( ارتباطات برند)
برندینگ 3 ( ارزیابی برند)
کارگاه تخصصی و پیشرفته برندآفرینی شخصی
کارگاه چهارپایه
هویت آفرینی
کمپین ارتباطات يکپارچه بازاريابی و برند

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.