دوره مدیریت فروش حرفه‌ای

سرفصل دروس :

• پیش‎بینی فروش
• هدف‌گذاری فروش
• بودجه‌بندی فروش
• ارزیابی عملکرد فروش
• شیوه‌های پورسانت‌دهی
• سازماندهی فروش
• برنامه فروش
• تکنیک‌های فروش

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.