سرفصل دروس :

• آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب‌وکار
• کارآفرینی
• خلاقیت، نوآوری و ایده‌یابی
• شناسایی و ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی
• انواع و مدل‌های کسب‌وکار
• ارزیابی فرصت کسب‌وکار
• تأسیس و راه‌اندازی کسب‌وکار
• سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه
• تثبیت و اداره کسب‌وکار
• خطر پذیری
• تولید و انبارداری
• مدیریت مالی و حسابداری

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.