دوره ‌‌کسب‌و‌کار‌‌های ‌‌اینترنتی

سرفصل دروس :

 • ‌‌کسب‌و‌کار ‌اینترنتی چیست و چرا اهمیت دارد؟
 • انتقال‌‌ایده به ‌‌اینترنت
 • مراحل راه اندازی ‌‌کسب‌و‌کار‌‌های ‌‌اینترنتی
 • علل شکست برخی از ‌‌کسب‌و‌کار‌‌های ‌‌اینترنتی
 • درآمد پایدار چیست و چگونه باید آن را ‌‌ایجاد کنیم؟
 • معرفی و بررسی مدل‌های کسب درآمد از ‌‌اینترنت
 • برندسازی و انتخاب نام مناسب برای دامنه
 • مفاهیم کاربردی راه اندازی سایت‌های ‌‌اینترنتی
 • آشنایی با انواع سیستم‌های مدیریت محتوا و طراحی سایت‌های اختصاصی
 • سنجه‌های اندازه‌گیری موفقیت ‌‌کسب‌و‌کارهای‌‌ اینترنتی
 • بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا
 • تبدیل بیننده به خریدار (بهینه‌سازی نرخ تبدیل)
 • عوامل وفاداری کاربران‌‌ اینترنتی
 • و…
برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.