یک مدیر موفق کسی است که بتواند در قدم اول، به خوبی ارتباط برقرار کند. حالا این ارتباط می‌تواند با کارمندان بخش خود یا حتی در جلسات مذاکره تجاری باشد. برای همین است که مدیران چه میانی و چه ارشد سعی می‌کنند تا با گذراندن دوره‌های مذاکره و فن بیان و زبان بدن خود را برای صحبت کردن و برقراری ارتباط آماده کنند. مسئله مهم‌تر، این است که مدیران مانند گذشته فقط دیگر در چهارچوب شرکت خود و با تعدادی مشتریان فعالیت نمی‌کنند. بلکه امروزه خیلی از شرکت‌ها به دنبال عرضه خدمات و محصولات خود و به وجود آوردن ارتباطی با دیگر کشورها برای مذاکره یا صحبت هستند. در اینجا مسلماً مهم‌تر از دانستن فن مذاکره، زبان انگلیسی تجاری و یا تسلط به زبان خارجی آن کشور بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد.

اهداف دوره MBA:

از آنجایی که مفاهیم زبان تخصصی در زمینه مدیریت کسب و کار بسیار حیاتی و سازنده است، این دوره با هدف آموزش متون تخصصی رشته‏‌ مديريت برای دانشجویان رشته MBA طراحی شده است. در این دوره دانشجویان با مفاهیم مدیریتی به زبان انگیسی آشنا شده و مطالب موجود در این طرح درس، مهارت آنان را در آشنایی با لغات کاربردی رشته و درک مطالب به زبان انگلیسی افزایش میدهد. کسب این مهارت باعث می شود تا فراگیران بتوانند در حوزه آکادمیک، عملکرد بهتری داشته باشند.
پس از اتمام این دوره، مدیران عزیز فارغ التحصیل توانایی‌های فوق را به طور کامل به دست خواهند آورد و بدون نیاز به مترجم و یا همراه می‌توانند کلیه امور روزانه کاری خود را به راحتی انجام دهند.
سرفصل‌های این دوره به شرح زیر است:
1. مقدمه‌ای بر مدیریت
2. محیط‌ها و فرهنگ‌های سازمانی
3. اخلاق و مسئولیت اجتماعی
4. برنامه‌ریزی

اهداف دوره DBA:

از آنجایی که مفاهیم زبان تخصصی در زمینه DBA یا همان دکترای مدیریت کسب و کار بسیار حیاتی و تاثیرگذار است ، دوره حاضر با هدف آموزش متون تخصصی رشته‏‌ی مديريت برای دانشجویان رشته DBA طراحی شده است. در این دوره فراگیران با مفاهیم مدیریتی به زبان انگیسی با سطح پیشرفته تری آشنا شده و مطالب موجود در این طرح درس، با عمق بیشتری نسبت به دوره MBA بررسی می‌شوند. هدف بر این است که مهارت فراگیران را در آشنایی با لغات کاربردی رشته و درک مطالب به زبان انگلیسی به طرز پیشرفته تری افزایش داده شود. کسب این مهارت باعث می شود تا فراگیران بتوانند در حوزه آکادمیک، عملکرد بهتری داشته باشند.

سرفصل‌های این دوره به شرح زیر است:

1. مقدمه ای بر مدیریت و تصمیم‌گیری
2. مدیریت اطلاعات
3. مدیریت جهانی
4. خلاقیت و تغییر
5. مدیریت تیم
6. انگیزه
7. رهبری

مواد دوره:

1. جزوه تدوینی موسسه
2. پاور پوینت

نحوه ارزشیابی:

ارزشیابی براساس زیر صورت میگیرد و نمره نهایی از ۲۰ میباشد:
1. امتحان پایان ترم: ۶۰٪ از نمره پایانی
2. تحقیق و فعالیت های کلاسی۳۰٪ از نمره پایانی
3. حضور در جلسات کلاس۱۰٪ از نمره پایانی

*ارائه شفاهی همرا ه با پاورپوینت در کلاس به عنوان فعالیت اضافه به نمره پایانی تا حداکثر ۲۰ ٪ اضافه خواهد کرد.