زبان تخصصی مدیریت کسب وکار
دوره قراردادهای پیمانکاری و تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه‌ای، به بررسی تمام اسناد و مدارک برای ارزیابی حساب‌های هزینه‌ای و مطمئن شدن از پرداخت حق بیمه هزینه‌های صورت گرفته شده توسط شرکت، می‌پردازد.

به طورکلی رسیدگی به اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکت‌هایی که دارای پرونده در تأمین اجتماعی هستند و کد کارگاهی دارند توسط موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی را «حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی» می‌نامند. در این حسابرسی، اسنادمالی کارگاه‌ها که مرتبط با حساب‌های هزینه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمئن شوند. حسابرسی بیمه معمولاً در دوره‌های چند ساله انجام می‌گیرد و تمرد از آن طبق قانون مجازاتی را به همراه خواهد داشت.

ثبت نام گروهی با تخفیف ویژه

آنچه در دوره حسابرسی بیمه‌ای (تامین اجتماعی) فرا خواهید گرفت:

• وظایف کارفرمایان در ارتباط با تامین اجتماعی
• آشنایی با مواد 28 و 38 قانون تامین اجتماعی
• آشنایی با حساب و سرفصل‌های حسابداری مرتبط با تامین اجتماعی
• کاربرگ حسابرسی در تامین اجتماعی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم
• چگونگی رسیدگی توسط حسابرسان تامین اجتماعی و آشنایی با مقررات
• آشنایی با اهم بخشنامه‌های حوزه کسب و کار
• آشنایی با هیئت‌های تامین اجتماعی و اعتراض پس از هیئت تجدید نظر
• آشنایی با چگونگی تنظیم لوایح و دفاع در هیئت‌ها
• دانستنیهای تامین اجتماعی
• تشریح قوانین مرتبط با حسابرسی بیمه ای( ماده 38 – ماده 47)
• بخشنامه “تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن ”
• الویت بندی بازرسی از دفاتر قانونی
• تشریح کاربرگهای یک – دو و سه حسابرسی
• آنالیز جداول بخشنامه های 11
• تشریح بخشنامه 12
• تنظیم لایحه دفاعیه و شرکت در هیاتهای بودی و تجدید نظر تامین اجتماعی و دیوان
• عدالت اداری
• نکات کلیدی

دوره 12ساعته ( 3 جلسه 40 ساعته)
زمان برگزاری : 17، 18، 19 شهریور
همراه با اعطای گواهی نامه رسمی شرکت در دوره
مبلغ شهریه: 950.000تومان

ثبت نام گروهی با تخفیف ویژه
ثبت نام دوره آموزشی