درس مدیریت تحول در سازمان

دوره MBA گرایش استراتژیک درس مدیریت تحول در سازمان یکی از دروس مهم و کلیدی در دوره MBA است. این درس به دانشجویان کمک می‌کند تا مفاهیم و تکنیک‌های لازم برای انجام تغییرات و تحولات در سازمان‌ها را فرابگیرند.

در این درس، دانشجویان با نظریات و مدل‌های مختلف مدیریت تحول آشنا می‌شوند. آن‌ها با فرآیندهای تحول سازمانی، عوامل کلیدی در تحول سازمان، استراتژی‌های موفق برای تغییرات و همچنین چالش‌های رایج در این فرآیند آشنا می‌شوند.

بعلاوه، دانشجویان با روش‌های اجرای تغییرات آشنا می‌شوند. آن‌ها به چگونگی شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، برقرار کردن الگوهای جدید رفتار سازمان، اثربخشی ارتباطات در فرآیند تغییر، مدیریت مقاومت در برابر تحول و انجام ارزیابی‌های مناسب پیرامون تغییرات آشنا می‌شوند.

همچنین، دانشجویان در این درس با مطالعه موردهای واقعی و تحلیل آن‌ها، مهارت‌های عملی لازم برای اجرای تغییرات را کسب خواهند کرد. آن‌ها قادر خواهند بود به صورت کارآزموده روش‌های مختلف تحول سازمان را به کار ببرند و با چالش‌های عملی در فرآیند تغییرات سروکار دارند.

به طور خلاصه، درس مدیریت تحول در سازمان به دانشجویان کمک می‌کند تا نظرات و استراتژی‌های لازم برای اجرای تغییرات در سازمان را فرابگیرند. این درس به آن‌ها کمک می‌کند تا به عضوان سابقه‌دار سازمان، بهبود فرآیندهای کسب و کار و ایجاد

سرفصل های درس مدیریت تحول در سازمان

1. مفهوم و اهمیت مدیریت تحول در سازمان: در این سرفصل، به تعریف مدیریت تحول و اهمیت آن در سازمان پرداخته می‌شود. همچنین، عوامل موثر بر نیاز به تحول در سازمان و چالش‌های موجود نیز بررسی می‌شوند.

2. فرآیند تحول سازمانی: در این قسمت، به فرآیند تحول سازمانی و مراحل آن پرداخته می‌شود. این شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، تعیین هدف‌های تحول، طراحی راهبردهای مناسب و اجرای آن‌ها است.

3. رهبری در تحول سازمانی: در این بخش، نقش رهبران در فرآیند تحول سازمانی بررسی می‌شود. عوامل کلیدی برای رهبران در جهت دست‌آوردن به گذار اثبات شده و کارآمد به گذار دست‌آوردن به گذار اثبات نشده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4. تغییر فرهنگ سازمانی: در این قسمت، به تغییر فرهنگ سازمانی و روش‌های موثر برای دست‌آوردن به آن پرداخته می‌شود. عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی و راهکارهای عملی برای اجرای آن نیز بحث می‌شوند.

5. مقابله با مقاومت در تحول سازمانی: در این بخش، به روش‌های کاهش و مقابله با مقاومت در فرآیند تحول سازمانی پرداخته می‌شود. استفاده از روش‌های افزایش همکاری و شفافیت، آموزش و آگاهسازی کارکنان و تعامل با طبقات دستگاه سازمان نکات کلیدی در این بخش هستند.

6. چالش‌ها و راهکارهای تحول سازمان: در این قسمت، به چالش‌های رایج در فعال کردن و پایبند به فرآیندهای تحول سازمان پرداخته می‌شود. همچنین، راهکارهای ممکن برای مواجهه با این چالش‌ها

در صورت تمایل موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین با مجوز رسمی از وزارت علوم امکان برگزاری درس مدیریت تحول در سازمان به صورت تک دوره خصوصی برای سازمان ها و ارگان ها به صورت آنلاین و حضوری با استفاده از تیمی حرفه ای و اساتید به نام دارا می باشد.