انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک
برگزاری جشن فارغ التحصيلی دانش‌پذیران دوره‌های مدیریت کسب‌و‌کار 1400
برگزاری اولين جشن فارغ التحصيلي دانش‌پذیران