انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین موسسه آموزشی اندیشه معین و انجمن بازاریابی ایران
برگزاری جشن فارغ التحصيلی دانش‌پذیران دوره‌های مدیریت کسب‌و‌کار 1400
برگزاری اولين جشن فارغ التحصيلي دانش‌پذیران