• مجوز تأسیس
  • پروانه تأسیس
  • تنها نماینده رسمی سازمان ETS آمریکا در زمینه برگزاری آزمون بین‌المللی تافل در شمال شرق کشور
  • تنها نماینده رسمی سازمان ETS آمریکا در زمینه برگزاری آزمون بین‌المللی GRE در شمال شرق کشور
  • نماینده رسمی برگزاری آزمون ملی تولیمو سازمان سنجش آموزش کشور در شهر تهران