روابط عمومی مجموعه‌ای از اقداماتی است که در جهت برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌های مخاطب سازمان اعم از داخلی و خارجی و انعکاس صحیح اخبار و رخدادهای سازمان انجام میگیرد. روابط عمومی در مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین، یکی از اجزاء واحدهای تابعه حوزه ریاست بوده و زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه انجام وظیفه می نماید که در حال حاضر این مسئولیت بر عهده جناب آقای حجت اله جان بابائی می باشد.

فعالیت واحد روابط عمومی براساس شرح وظایف محوله در 4 بخش اصلی، تبلیغات، تشریفات، رسانه و توسعه کسب و کار تقسیم بندی میگردد.

یکی از مهمترین وظایف واحد روابط عمومی اطلاع رسانی اخبار و رخدادهای سازمان به مخاطبان خود می باشد در این راستا با بهره مندی از گروه متخصصان حوزه طراحی گرافیکی و همچنین کارشناس فناوری اطلاعات و رسانه پس از استقرار استاندارهای بصری و قالب یکسان در تمامی پلتفرمهای ارتباطی شرایط اطلاع رسانی از طریق درگاه‌های اطلاعاتی در اختیار مجموعه را به روز رسانی نموده و این مجاری را دریچه باز و روشنی بسوی رخدادهای داخلی موسسه تبدیل نموده.

کلیه اقدمات از مرحله ایده تا اجرا در تمامی قالب های اطلاع‌رسانی توسط کادرمجرب و کارآزموده این واحد انجام می‌گردد.