روابط عمومی مجموعه‌ای از اقداماتی است که در جهت برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌های مخاطب سازمان اعم از داخلی و خارجی و انعکاس صحیح اخبار و رخدادهای سازمان انجام میگیرد. روابط عمومی در مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین، یکی از اجزاء واحدهای تابعه حوزه ریاست بوده و زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه انجام وظیفه می نماید.

فعالیت واحد روابط عمومی براساس شرح وظایف محوله در 4 بخش اصلی، تبلیغات، تشریفات، رسانه و توسعه کسب و کار تقسیم بندی میگردد.

یکی از مهمترین وظایف واحد روابط عمومی اطلاع رسانی اخبار و رخدادهای سازمان به مخاطبان خود می باشد در این راستا با بهره مندی از گروه متخصصان حوزه طراحی گرافیکی و همچنین کارشناس فناوری اطلاعات و رسانه پس از استقرار استاندارهای بصری و قالب یکسان در تمامی پلتفرمهای ارتباطی شرایط اطلاع رسانی از طریق درگاه‌های اطلاعاتی در اختیار مجموعه را به روز رسانی نموده و این مجاری را دریچه باز و روشنی بسوی رخدادهای داخلی موسسه تبدیل نموده.

کلیه اقدمات از مرحله ایده تا اجرا در تمامی قالب های اطلاع‌رسانی توسط کادرمجرب و کارآزموده این واحد انجام می‌گردد.