سرفصل دروس

• پیش‌بینی تورم
• میزان رشد اقتصاد نفتی
• اقتصاد ‌‌ایران در سال 99
• قدرت اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری
• وضعیت بودجه
• وضعیت نرخ ارز
• وضعیت تقاضا و عرضه
• ارتباطات سیاسی و بین‌المللی کشور
• میزان صادرات و واردات
• وضعیت صنایع (صنعت خودرو، ساختمان، پتروشیمی، تولید و …)
• تحریم‌ها

برای استفاده از ریکپچا بایستی کلید API را در صفحه ی تنظیمات Quform وارد کنید.