اين کتابخانه با ظرفيت 2000 جلد کتاب فارسي، انگليسي، کتب صوتي و با بهره مندي از منابع آموزشي ارزشمند در حوزه هاي مديريت کسب و کار،
خرده فروشي، مالي، بازاريابي و فروش، مراکز تجاري چندمنظوره و…، دسترسي به منابع اطلاعاتي مورد نياز دانش پذيران را تسهيل نموده و مرجع مناسبي براي دستيابي به پاسخ سوالات دانش پژوهان مي باشد.