کتاب استراتژی لوکس گرایی,موسسه اندیشه معین

معرفی کتاب استراتژی لوکس‌گرایی (قاعده‌شکنی در بازاریابی به منظور دستیابی به برند لوکس)

نویسنده: ژان نوئل کاپفرر، ونسنت باستین
مترجمین: پرویز درگی، امیرحسین سرفرازیان

کتاب استراتژی لوکس‌گرایی را دو متخصص با حرفه‌های متفاوت و مکمل، اما هر یک دارای تجربه‌ای طولانی در زمینه محصولات و برندهای لوکس به رشته نگارش درآورده‌اند. کتاب استراتژی لوکس‌گرایی سعی دارد تا مدیریت محصولات و برندهای لوکس را براساس تجارب موفق و ناموفق برندهای پیشرو اروپایی شرح دهد. بر این اساس، نویسندگان نتیجه‌گیری‌های عملی در زمینه آمیخته بازاریابی کالاها و خدمات لوکس ارائه می‌دهند، که گاهی اوقات با بازاریابی کلاسیک در تضاد قرار دارد.

تلاش کتاب بر این است که اصول روشنی برای تبدیل شدن برندها به برندی لوکس و لوکس ماندن در سطح استراتژی‌ها ارائه دهد. یک برند زمانی در قلمرو خودش لوکس محسوب می‌شود که بتواند هر قیمتی را بدون اینکه به سخره گرفته شود، ارائه دهد. هر گرانی لوکس نیست، بلکه فارغ از قیمت، محصول لوکس باید فرهنگی را با خود حمل کند که بتواند تمایز اجتماعی بیافریند. همچنین، کتاب چارچوبی نظری برای شناخت دینامیک لوکس‌گرایی در طول زمان و تاریخ ارائه می‌دهد. به کمک این چارچوب بهتر می‌توان به فلسفه وجودی اصول حاکم بر بازارهای بشدت بین‌المللی امروزی پی برد.
اصول مدیریتی مندرج در این کتاب می‌تواند به زمینه‌هایی فراتر از محصولات و کسب‌وکارهای لوکس فعلی بسط یابند.