کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی,موسسه اندیشه معین

نویسنده: پروفسور الکساندر چرنوو
مترجم: الهام فریدچهر

بازاریابی و استراتژی اشتراکات بسیار زیادی دارند و هر دوی آنها حول محور رقابت می‌چرخند. در حقیقت بازاریابان با بهره‌گیری از آموزه‌های استراتژیست‌ها و به کارگیری جامعیت‌نگری در تمام حوزه‌های پندار، گفتار و کردار، سعی دارند چنان مدیریتی داشته باشند که موفقیت بیشتر آنها را در فضای پیچیده و متلاطم رقابت که گستره و منظری جهانی یافته است، بیشتر کند.
به همین جهت است که مدیریت استراتژیک بازاریابی را به زبان ساده می‌توان اتخاذ تصمیمات شایسته و اجرای صحیح آنها دانست که جوهره منحصربه فرد بودن، موازنه و تناسب استراتژیک بین فعالیت‌های سازمان در عرصه رقابت برای کسب خشنودی مشتریان و زنجیره ارزش آفرینی و جامعه به همراه داشته باشد.
پیگیری مباحث مدیریت استراتژیک بازاریابی از منظر ذینفعان مختلف در کتاب مشهود است و جای تقدیر دارد. برای مثال وقتی تجزیه وتحلیل موقعیت و شناسایی بازارهای هدف مطرح می‌شود، نویسنده به تجزیه وتحلیل مشتری، شرکت، همکار، شرایط و تجزیه و تحلیل رقابتی به صورت جداگانه می‌پردازد. یا مبحث ارزش را از منظر مشتری، شرکت و همکار مورد بحث و توضیح قرار می‌دهد. و در تمام این توضیحات، نگاه جامعیت‌نگری رعایت شده است.