Developing Skills for the TOEFL iBT

سطح: پایین‌ تر از متوسط

کتاب Developing Skills for the TOEFL iBT کتاب دوم در سری کتاب های Skills for the TOEFL iBT می‌باشد. این کتاب روی مهارت‌های چهارگانه تأکید کرده و تمارین زیادی برای هر یک در نظر گرفته است. با این حال با وجود این که کتاب برای داوطلبینی که سطح پایین‌تر از متوسط دارند طراحی گردیده، بخش ریدینگ با وجود شباهت موضوعی به متون اصلی آزمون تافل برای این داوطلبین چندان ساده نمی‌باشد.

بخش لیسنینگ با وجود کوتاه بودن متون لیسنینگ دارای سطحی نسبتاً مناسب برای این داوطلبین می‌باشد و دارای لیسنینگ‌هایی که شباهت موضوعی به آزمون تافل دارند می‌باشد.

بخش اسپیکینگ و رایتینگ دارای تمرین‌ها و سمپل‌هایی نسبتاً مفید برای آشنایی با سوال‌ها و تسک‌های آزمون تافل می‌باشد. با این حال تمارین ساده بوده و سمپل‌ها کوتاه و صرفاً جهت آشنایی داوطلب با آزمون می‌باشد.

مطالعه بخش لیسنینگ به داوطلبینی که سطح پایین‌تر از متوسط دارند توصیه می‌شود.