نیاز به کتابی که کلمات را به صورت دسته‌بندی شده براساس محتوا در کنار کتاب‌های عمومی دوره‌های آموزش زبان انگلیسی آموزش دهد، همیشه مشهوده بوده و هست. کتاب آکسفورد ورد اسکیلز کتابی سه سطحی، دسته‌بندی شده براساس موضوع می‌باشد که کلمات را در گرامر و محتوای مرتبط آموزش می‌دهد. کتاب آکسفورد ورد اسکیلز همانطور که گفته شده در سه سطح آموزشی شامل: ابتدایی، متوسط و پیشرفته طراحی و منتشر شده است.
کتاب Oxford Word Skills به گونه‌ای طراحی شده که توانایی یادگیری لغات انگلیسی را در زبان‌آموزان تقویت و بهبود بخشد. کلمات به نحوه کوتاه و واضح روشن‌سازی می‌شوند و موقعیت‌های تمرینی زیادی برای استفاده از کلمات در طول دروس ایجاد می‌شود. مهم‌ترین مؤلفه این کتاب‌ها آن است که اعتماد به نفس لازم برای استفاده کلمات را در شرایط‌های روزمره به زبان‌آموزان می‌دهد. دروس کتاب داری ساختاری بسیار ساده و کاربردی هستند به این گونه که در ابتدا کلمات به دو روش جدول کلمات و معانی آن‌ها به زبان ساده یا متن یا گفتگو ارائه می‌شوند و پس از آن تمرینات ارائه می‌گردند.این کتاب جهت دوره زبان انگلیسی عمومی معرفی شده است.

دوره تخصصی و فشرده,زبان انگلیسی عمومی