کدهای اخلاقی و رفتاری کارکنان حراست، پارکبان و خدمات بازار بزرگ ایران

مقدمه

تكريم و گرامي داشتن مردم در تمامي اديان و فرهنگ‌ها جايگاه والايي دارد و تمام بزرگان دين و صاحبان انديشه بر آن تأكيد نموده‌اند. رعايت حرمت انسان‌ها بنيادي‌ترين ارزش نظام اسلامي است. بين رضايت مردم و رضايت خداوند و بين تكريم انسان‌ها و تكريم خداوند، ارتباط مستقيمي وجود دارد. در جهان‌بيني اسلامي راه خدا از ميان خلق مي‌گذرد يعني بدون تكريم انسان‌ها و جلب رضايت آن‌ها، رضايت و بندگي خدا امكان‌پذير نيست.

مشتری کسی است که دستمزد ما را پرداخت می‌کند از این‌رو، رضایت مشتری، پیش‌شرط تمام موفقیت‌های بعدی شرکت‌هاست. ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان اوست و این مهم از طریق برقراری ارتباط صحیح و رعایت موازین اخلاقی و رفتاری محترمانه کارکنان امکان‌پذیر می‌باشد.

اخلاقیات یکی از مسائل حاد در روابط عمومی بوده و هست. فعالیت در سازمان‌ها همواره مبتنی بر اصول و مشخصات اخلاقی بوده و بدون توجه به اصول اخلاقی در ابعاد فردی و اجتماعی فعالیت در سازمان غیرممکن است. دکتر حسین افخمی در کتاب اخلاق در روابط عمومی این چنین می‌گویند:
“اخلاق از موضوعات بحث‌انگیزی است که متکی بر نظام‌های ارزشی است و براساس آن فرد خوب و بد را تشخیص می‌دهند و به پرسش‌های مربوط به رفتارهای اخلاقی در جامعه یا محیط کار پاسخ می‌گوید”.