سوالات درس مدیریت و تحلیل رفتاری در فضای کسب و کار دکتر خطیبی

سوال اول
✅۱۰ نمونه از خطاهای ادراکی که در سازمان ها مشاهده کرده اید با ذکر مثال تحلیل کنید.

سوال دوم
✅با توجه به نظریه های مطرح شده راهکارهایی را جهت ارتقای انگیزش کارکنان سازمان مطرح نمایید.

سوال سوم
✅نوع فرهنگ سازمان خود را براساس ویژگی های خاص، گونه شناسی فرهنگی و مدل های مطرح شده، تحلیل نمایید.

سوال چهارم
✅انواع قدرت موجود در سازمان خود را با مثال و کارکردهای آن شرح دهید.

دانش پذیران محترم ، پاسخ سوالات دروس مدیریت کسب و کار را به صورت فایل pdf با استفاده از فرم زیر بارگزاری بفرمایید

 

بارگزاری فایل

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم