درس مدیریت منابع انسانی

دوره MBA جنرال درس مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management) در دوره MBA به بررسی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها می‌پردازد و دانشجویان را با نظریه‌ها، روش‌ها و ابزارهای مختلف مدیریت منابع انسانی آشنا می‌کند. در این درس، دانشجویان با مفاهیم مهمی همچون جذب و حفظ کارکنان، ارزیابی عملکرد، پرداخت و فواید، توسعه حرفه‌ای و مدیریت تغییر آشنا می‌شوند.

دوره مدیریت منابع انسانی، تمرکز بر روی مدیریت ارتباطات بین افراد، توسعه کارکنان، مدیریت تغییرات سازمانی، مدیریت تعارضات و حل مسائل، و مدیریت رفتار سازمانی قرار دارد. هدف از این درس، آموزش دانشجویان در مورد روش‌هایی است که می‌توانند با استفاده از آن‌ها منابع انسانی سازمان را بهینه کنند و به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند.

درس مدیریت منابع انسانی شامل موضوعاتی نظیر:
مفاهیم اصلی مدیریت منابع انسانی
نظریه‌های مدیریت منابع انسانی
جذب و حفظ کارکنان
ارزیابی عملکرد
پرداخت و فواید
توسعه حرفه‌ای
مدیریت تغییرات سازمانی
مدیریت تعارضات و حل مسائل
مدیریت رفتار سازمانی

در این درس، دانشجویان با نظریه‌ها و مفاهیم مدیریت منابع انسانی آشنا می‌شوند و با استفاده از این مفاهیم، می‌توانند مشکلات مربوط به منابع انسانی را در سازمان‌ها حل کنند. به علاوه، دانشجویان در این درس با تکنیک‌ها و روش‌های مختلف مدیریت منابع انسانی، ارتباطات بین افراد، توسعه کارکنان و مدیریت تغییرات سازمانی آشنا می‌شوند.

سرفصل دوره Human Resource Management (مدیریت منابع انسانی) به طور کلی شامل موارد زیر است:

1. مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانی
تعریف مدیریت منابع انسانی
تاریخچه و تکامل مدیریت منابع انسانی
اهمیت مدیریت منابع انسانی

2. جذب و حفظ کارکنان
برنامه‌ریزی جذب کارکنان
روش‌های انتخاب و استخدام کارکنان
حفظ کارکنان و کاهش نرخ ترک کار

3. ارزیابی عملکرد
تعریف ارزیابی عملکرد
اهداف و انواع ارزیابی عملکرد
روش‌های ارزیابی عملکرد

4. پرداخت و فواید
سیستم پرداخت و مزایا
انواع پرداخت و مزایا
طراحی سیستم پرداخت و مزایا

5. توسعه حرفه‌ای
نیازهای توسعه حرفه‌ای
انواع برنامه‌های توسعه حرفه‌ای
ارزیابی برنامه‌های توسعه حرفه‌ای

6.مهارت‌های مدیریت تغییرات سازمانی
تعریف تغییرات سازمانی
مراحل تغییرات سازمانی

7.رویکردها و راهکارهای مدیریت تعارضات و حل مسائل
تعریف تعارضات و مسائل
انواع تعارضات و مسائل در سازمان

8.روش‌های مدیریت رفتار سازمانی
تعریف رفتار سازمانی
عوامل موثر بر رفتار سازمانی

در صورت تمایل موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین با مجوز رسمی از وزارت علوم امکان برگزاری درس مدیریت منابع انسانی به صورت تک درس یا دوره خصوصی برای سازمان ها و ارگان ها به صورت آنلاین و حضوری با استفاده از تیمی حرفه ای و اساتید به نام دارا می باشد.