موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین برگزار می کند :
دوره آموزش تحلیل داده های منابع انسانی

دوره آموزش تحلیل داده های منابع انسانی برای تجهیز متخصصان منابع انسانی به مهارت ها و دانش طراحی شده اند تا به طور موثر از داده ها برای بهبود عملکرد سازمانی استفاده کنند. این دوره ها معمولاً طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش می دهند، از جمله:

  • جمع آوری داده ها و سازماندهی: متخصصان منابع انسانی باید بتوانند داده ها را از منابع مختلف از جمله سوابق کارمندان، نظرسنجی ها و داده های عملکرد جمع آوری و سازماندهی کنند. این شامل تمیز کردن و آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل است.
  • تحلیل و تجسم داده ها: متخصصان منابع انسانی باید بتوانند از تکنیک های آماری و تجسم داده ها برای تجزیه و تحلیل داده های منابع انسانی استفاده کنند. این شامل ایجاد نمودارها، نمودارها و داشبوردها برای انتقال بینش به ذینفعان است.
  • معیارهای HR و KPI: متخصصان منابع انسانی باید با معیارهای کلیدی و KPIهایی که برای اندازه گیری اثربخشی برنامه های منابع انسانی استفاده می شوند آشنا باشند. این شامل درک معنای این معیارها و نحوه استفاده از آنها برای ردیابی پیشرفت و تصمیم گیری مبتنی بر داده است.
  • ابزارهای تجزیه و تحلیل منابع انسانی: متخصصان منابع انسانی باید با ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل منابع انسانی موجود در بازار آشنا باشند. این شامل نرم افزار برای جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل، و تجسم است.
  • ملاحظات اخلاقی در تجزیه و تحلیل منابع انسانی: متخصصان منابع انسانی باید از ملاحظات اخلاقی مربوط به استفاده از داده های منابع انسانی آگاه باشند. این شامل محافظت از حریم خصوصی کارکنان و اطمینان از استفاده مسئولانه از داده ها می شود.