دوره زبان آیلتس (IELTS)

ثبت نام دوره زبان آیلتس (IELTS)

هدف دوره:

هدف اصلی دوره‌های آموزش آیلتس آشنایی و آماده‌سازی هر چه بیشتر و دقیق‌تر متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس در بازه زمانی کوتاه است، به‌طوری‌ که هر متقاضی با هر دانش و مهارت زبانی بتواند طی مدتی معین خود را به نمره موردنظر برساند.

استاد دوره: دکتر آرمین احمدی
مدت برگزاری: 60 ساعت (30 جلسه 2 ساعته)

مخاطبین دوره :

  • عمدتا متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از ایران
  • مهاجرت‌کنندگان به کشورهای انگلیسی زبان
  • داوطلبان شرکت در آزمون دکترای داخل کشور و متخصصان رشته‌های مختلف که قصد دارند در دوره‌های تخصصی بین‌المللی در خارج از ایران شرکت کنند، هستند.

شهریه :

  • پکیج طلایی: 30 جلسه+ دو تا ماک تست + تصحیح 5 رایتینگ ( 4،400،000 تومان)
  • پکیچ نقره ای: 30 جلسه + 1 ماک تست (3،300،000 تومان)

نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: نیمه دوم بهمن ماه 1401

دوره زبان آیلتس (IELTS)

کلیه این کلاسها به صورت زیر برگزار میگردد :
30 جلسه 1:30 ساعت برای کلاسهای گروهی
30 جلسه 1 ساعت برای کلاسهای خصوصی

✓ جلسه اول: پارت اول اسپیکینگ آیلت س
✓ جلسه دوم: پارت دوم اسپیکینگ آیلت س
✓ جلسه سوم: پارت سوم اسپیکینگ آیلت س
✓ جلسه چهارم: paraphrasing
✓ جلسه پنجم: رایتینگ Task 2 ( introduction )
✓ جلسه ششم: رایتینگ Task 2 ( body 1,2 )
✓ جلسه هفتم: رایتینگ Task 2 ( conclusion )
✓ جلسه هشتم: رایتینگ Task 2 ( solution )
✓ جلسه نهم: رایتینگ Task 2 ( discussion )
✓ جلسه دهم: رایتینگ Task 2 ( To what extent/ opinion )
✓ جلسه یازدهم: رایتینگ Task 2 ( advantage, disadvantage )
✓ جلسه دوازدهم: رایتینگ Task 2 ( Cause and effect/ two-part question )
✓ جلسه سیزدهم: رایتینگ Task 1 ( line graph )
✓ جلسه چهاردهم: رایتینگ Task 1 ( Pie chart )
✓ جلسه پانزدهم: رایتینگ Task 1 ( bar chart )
✓ جلسه شانزدهم: رایتینگ Task 1 ( diagram )
✓ جلسه هفدهم: رایتینگ Task 1 ( Map )
✓ جلسه هجدهم: رایتینگ Task 1 ( Table/ tow part question )
✓ جلسه نوزدهم: امتحان رایتین گ
✓ جلسه بیستم: جلسه اول لیسنینگ ) part 1 )
✓ جلسه بیست و یکم: جلسه دوم لیسنینگ ) part 2 )
✓ جلسه بیست و دوم: جلسه سوم لیسنینگ ) part 3 )
✓ جلسه بیست و سوم: جلسه چهارم لیسنینگ ) part 4 )
✓ جلسه بیست و چهار م- سی ام: Reading

دوره زبان آیلتس (IELTS)