سوالات درس اصول و فنون مذاکره حرفه ای جناب دکتر آزمندیان

جلسه اول:
اصول و فنون مذاکره چیست؟

جلسه دوم:
تصور غلط درباره مذاکره و مذاکره کنندگان چیست؟

جلسه سوم:
تعارض در مذاکره را شرح دهید و نکات سازنده و مخرب در تعارض را بیان کنید وانواع تعارض را با مثال توضیح دهید؟

جلسه چهارم:
شخصیت به عنوان ورودی فردی در فرآیند مذاکره را شرح دهید و از جنبه های مختلف بررسی کنید؟

جلسه پنجم:
برنامه ریزی برای مذاکره باید چگونه باشد؟

دانش پذیران محترم ، پاسخ سوالات دروس مدیریت کسب و کار را به صورت فایل pdf با استفاده از فرم زیر بارگزاری بفرمایید

 

بارگزاری فایل

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم