دوره آموزشی برندینگ شخصی

سرفصل دوره آموزشی برندینگ شخصی * تدوین استراتژی برند شخصی * اقدامات اصلی برای ساخت توسعه و بهبود برند *…
0
2,000,000 تومان