علی فرحانه

مدير سنتر تافل (TCA) در تهران، مشهد و يزد

فارغ التحصيل دانشگاه شريف و تهران

مدرس دوره های تربيت مدرس آزمون های بين المللی

Email : Alifarhane@hotmail.com

گلنوش حداديان

فارغ التحصيل ممتاز ارشد، رشته آموزش زبان انگليسى، دانشگاه صنعتی شريف

مدرس بين المللى (TESOL) از VTTCكانادا

مدرس تاييد شده از دانشگاه كمبريج و كالج تربيت مدرس لندن

Email : g_haddadian@alum.sharif.ir

سیده مبینا حسینی

کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه آموزش زبان انگلیسی

۵ سال سابقه تدریس به عنوان مدرس دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده ی workshop های تخصصی حوزه ی آموزش زبان

Email : smhosseini4300@gmail.com

امير خادم

نويسنده كتاب تخصصی TOEFL writing success

١٨ سال تدريس در دانشگاه ها و مراكز معتبر آموزشی كشور

مدير و مدرس موسسه آوای شهير

Email : khadem8234@yahoo.com

سام زرين مهر

فارغ التحصيل رشته زبان انگليسی از دانشگاه تهران

٧ سال سابقه تدريس در دانشگاه های تهران و علم و فرهنگ

12 سال سابقه تدریس دوره های عمومی و تخصصی (EFL-ESL) در ایران و کانادا

Email : Sam.zarinmehr@gmail.com

زمزم کساییان

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

۱۴ سال سابقه تدريس در دانشگاههای تهران و علم فرهنگ

برگزار کننده بیش از ٢٠٠ دوره تخصصی بحث آزاد

Email : zamkasa@yahoo.com

علی فرحانه

مدير سنتر تافل (TCA) در تهران، مشهد و يزد

فارغ التحصيل دانشگاه شريف و تهران

مدرس دوره های تربيت مدرس آزمون های بين المللی

Email : Alifarhane@hotmail.com

امير خادم

نويسنده كتاب تخصصی TOEFL writing success

١٨ سال تدريس در دانشگاه ها و مراكز معتبر آموزشی كشور

مدير و مدرس موسسه آوای شهير

Email : khadem8234@yahoo.com

سام زرين مهر

فارغ التحصيل رشته زبان انگليسی از دانشگاه تهران

٧ سال سابقه تدريس در دانشگاه های تهران و علم و فرهنگ

12 سال سابقه تدریس دوره های عمومی و تخصصی (EFL-ESL) در ایران و کانادا

Email : Sam.zarinmehr@gmail.com

زمزم کساییان

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

۱۴ سال سابقه تدريس در دانشگاههای تهران و علم فرهنگ

برگزار کننده بیش از ٢٠٠ دوره تخصصی بحث آزاد

Email : zamkasa@yahoo.com

سیده مبینا حسینی

کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه آموزش زبان انگلیسی

۵ سال سابقه تدریس به عنوان مدرس دانشگاه علم و فناوری مازندران

برگزار کننده ی workshop های تخصصی حوزه ی آموزش زبان

Email : smhosseini4300@gmail.com

گلنوش حداديان

فارغ التحصيل ممتاز ارشد، رشته آموزش زبان انگليسى، دانشگاه صنعتی شريف

مدرس بين المللى (TESOL) از VTTCكانادا

مدرس تاييد شده از دانشگاه كمبريج و كالج تربيت مدرس لندن

Email : g_haddadian@alum.sharif.ir