ساعت شروع وبینارها 17 الی 21 می باشد

لینک وبینار تافل مهارت Listening :

https://www.skyroom.online/ch/andishehmoein/toefl-listening-skills-webinar

لینک وبینار تافل مهارت Reading :

https://www.skyroom.online/ch/andishehmoein/toefl-reading-skills-webinar

لینک وبینار تافل مهارت Writing :

https://www.skyroom.online/ch/andishehmoein/toefl-writing-skills-webinar

لینک وبینار تافل مهارت Speaking :

https://www.skyroom.online/ch/andishehmoein/toefl-speaking-skills-webinar

اتمام وبینار تافل مهارت اسپیکینگ استاد کساییان,موسسه اندیشه معین
اتمام وبینار تافل مهارت لیستنینگ استاد عزیزپور,موسسه اندیشه معین
اتمام وبینار تافل مهارت رایتینگ استاد خادم,موسسه اندیشه معین
اتمام وبینار تافل مهارت ریدینگ استاد زرین مهر,موسسه اندیشه معین

۱. آزمون آزمايشی تافل به صورت Long Format

۲. آزمون آزمایشی منطبق بر تغييرات اول آگوست

۳. ارائه كارنامه تحلیلی و تکمیلی

۴. بانک سوالات منحصر به فرد

۵. تطابق ظاهری کامل با نرم افزار آزمون اصلی

۶. برگزاری آزمون آزمايشی در شرايط فيزيكی و سخت افزاری مشابه آزمون اصلی

جهت عضویت در گروه تلگرام Toefl Center موسسه اندیشه معین کلیک کنید