هدف دوره MBA گرایش استراتژیک

دوره MBA گرایش استراتژیک، یک برنامه تحصیلی پس از لیسانس است که به دانشجویان کمک می کند تا مهارت های مدیریتی و تجاری خود را توسعه دهند و به عنوان رهبران کسب و کار در فضای کسب و کار عمل کنند. این دوره شامل درس هایی است که به دانشجویان کمک می کند تا بهترین راهکارها، روش ها و ابزارهای استراتژیک را برای مدیریت کسب و کارهای بزرگ و کوچک ارائه دهند.

در این دوره، دانشجویان با مفاهیم اساسی استراتژیک آشنا می شوند، از جمله تحلیل SWOT، تحلیل PESTEL، تحلیل فرصت ها و تهدیدها، تحلیل صنعت، تحلیل رقبا، استراتژی های رقابتی و استراتژی های رشد. همچنین، دانشجویان با مدل های مختلفی از مدیریت استراتژیک آشنا می شوند، از جمله مدل های پورتر، مدل های ماتریس بنیان و مدل های بنیادین.

در کل، دوره MBA با گرایش استراتژیک به دانشجویان کمک می کند تا به یک مدیر موفق و کسب و کارهای شان را به پیشرفت و رشد برسانند.

هدف دانش مدیریت استراتژیک کسب‌وکار، تبیین علل عملکرد برتر موفقیت پایدار سازمان‌ها و راه دستیابی به آن‌ها است. دانش‌پذیران این گرایش می‌آموزند که چگونه برخی از سازمان‌ها به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر دست می‌یابند. همچنین دانش‌پذیران روش به کارگیری آموزه‌های مدیریت استراتژیک برای سازمان خود را می‌آموزند. آگاهی از نظریه‌های پیشرفته مدیریت استراتژیک و تسلط بر ابزارهای متنوع این حوزه از اهداف این گرایش می‌باشد. دانش‌پذیران پس از اتمام دوره می‌توانند استراتژی برای کسب‌و‌کار خود تدوین، اجرایی و کنترل نمایند.