دوره mba بورس
دوره mba بورس

هدف دوره مدیریت کسب‌وکار با گرایش استراتژیک

هدف دانش مدیریت استراتژیک کسب‌وکار، تبیین علل عملکرد برتر موفقیت پایدار سازمان‌ها و راه دستیابی به آن‌ها است. دانش‌پذیران این گرایش می‌آموزند که چگونه برخی از سازمان‌ها به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر دست می‌یابند. همچنین دانش‌پذیران روش به کارگیری آموزه‌های مدیریت استراتژیک برای سازمان خود را می‌آموزند. آگاهی از نظریه‌های پیشرفته مدیریت استراتژیک و تسلط بر ابزارهای متنوع این حوزه از اهداف این گرایش می‌باشد. دانش‌پذیران پس از اتمام دوره می‌توانند استراتژی برای کسب‌و‌کار خود تدوین، اجرایی و کنترل نمایند.

دروس اختصاصی MBA گرایش استراتژیک

دروس اختصاصی MBA گرایش استراتژیک