معرفی درس تصمیم گیری اثر بخش

در دوره MBA، درس تصمیم گیری اثر بخش یکی از دروس مهم و مفید است که به دانشجویان کمک می‌کند تا به عنوان مدیران و رهبران موفق عمل کنند. این درس به دانشجویان آموزش می‌دهد که چگونه تصمیمات موثر و بهینه برای مواجهه با چالش‌ها و مسائل کسب و کار اتخاذ کنند.

درس تصمیم گیری اثر بخش به دانشجویان کمک می‌کند تا مهارت‌های تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و با استفاده از روش‌های مختلف، به تصمیمات بهتری برسند. این درس به دانشجویان آموزش می‌دهد که چگونه تصمیمات را با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل SWOT، تحلیل PESTEL، تحلیل فرصت های بازار و تهدیدات، تحلیل ماتریس BCG و غیره بگیرند.

همچنین، درس تصمیم گیری اثر بخش به دانشجویان نشان می دهد که چگونه می توانند از ابزارهای مختلفی مانند داده کاوی، شبیه سازی و تحلیل حساسیت استفاده کنند تا تصمیمات بهتری را با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف اتخاذ کنند.

در کل، درس تصمیم گیری اثر بخش در دوره MBA به دانشجویان کمک می‌کند تا مهارت‌های تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و با استفاده از ابزارهای مختلف، به تصمیمات بهتری برسند. این درس برای دانشجویانی که به دنبال کسب مهارت‌های مدیریتی و رهبری هستند بسیار مفید است.

سرفصل‌های درس تصمیم گیری اثربخش در دوره MBA

2. ابزارهای تحلیلی در تصمیم گیری (مانند تحلیل SWOT، تحلیل PESTEL، تحلیل فرصت های بازار و تهدیدات، تحلیل ماتریس BCG و غیره)
3. اصول تصمیم گیری در شرایط نامطلوب (مانند عدم قطعیت، پیچیدگی و غیره)
4. روش های تصمیم گیری فردی و گروهی
5. روش های تصمیم گیری برای مدیریت پروژه‌ها
6. تصمیم گیری در محیط‌های چند فرهنگی و چند ملیتی
7. تصمیم گیری در مواجهه با اختلافات سیاسی و قدرت
8. تصمیم گیری در مواجهه با ریسک و عدم قطعیت در بخش مالی
9. روش های تحلیل داده ها و مدل سازی در تصمیم گیری
10. تصمیم گیری در مواجهه با مسائل اخلاقی و حقوقی

در کل، درس تصمیم گیری اثر بخش در دوره MBA به دانشجویان کمک می‌کند تا مهارت‌های تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و با استفاده از ابزارهای مختلف و روش‌های تحلیلی، به تصمیمات بهتری برسند.

 

در صورت تمایل موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین با مجوز رسمی از وزارت علوم امکان برگزاری درس تصمیم گیری اثر بخش به صورت تک دوره خصوصی برای سازمان ها و ارگان ها به صورت آنلاین و حضوری با استفاده از تیمی حرفه ای و اساتید به نام دارا می باشد.